Черна боровинка

Vaccinium myrtillus
Diabetes Protect - в подкрепа на контрола на кръвната захар
39.90 лв.